Kết hợp giữa văn hóa truyền thống và hiện đại trong việc xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam hiện nay

TTBD - Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng bận rộn thì mỗi chúng ta càng cần tìm về với "điểm tựa quan trọng" của mình - đó chính là gia đình. Gia đình – hai tiếng thiêng liêng nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm và làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hoá dân tộc; gia đình cũng chính là nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người, dân tộc Việt Nam đã được hình thành trong quá trình lịch sử. Với ý nghĩa to lớn đó, ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ, lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của toàn xã hội trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.
Xem thêm
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 33810942
Hôm nay: 15270
Đang online: 127
Về đầu trang