Đoàn cơ sở “3 chủ động”: giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Bình Dương đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-TCKT ngày 30/5/2018 về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn Tỉnh, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tại các Hội nghị Báo cáo viên hằng quý, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở, BTV Tỉnh đoàn cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn Tỉnh trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

Cao đẳng y tế Bình Dương: Triển khai các chuyên đề về học tập các bài học lý luận chính trị mới cho đoàn viên

TTBD- Ngày 21/8/2020, Đ/c Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Bình Dương đã đến dự và báo cáo các chuyên đề về học tập các chuyên đề về 4 bài học lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trường cao đẳng y tế Bình Dương cùng Trường Đại học Bình Dương.

Danh sách Hội Đồng thi đua khen thưởng

Danh sách Hội Đồng thi đua khen thưởng

Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 50513782
Hôm nay: 3382
Đang online: 35
Về đầu trang