Hội nghị Ban chỉ đạo Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025

TTBD - Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025” tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo mở rộng lần thứ I năm 2021, triển khai Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025” được phê duyệt theo Quyết định số 837/QĐ-UBND, ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Xem thêm
Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Trưởng ban)
Trần Thị Diễm Trinh (Phó ban TT)
Phạm Quang Trí (Phó Ban)
Lượt truy cập: 26570168
Hôm nay: 10269
Đang online: 75
Về đầu trang