Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý II, năm 2022

TTBD-Ngày 29/5, Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý II, năm 2022 gắn với Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP WEBSITE TỈNH ĐOÀN

TTBD - Để thuận tiện trong công tác phối hợp, tuyên truyền hoạt động Đoàn-Hội-Đội trong tỉnh, Ban Biên tập xin gửi đến cộng tác viên, độc giả thông tin của các đồng chí là thành viên Ban Biên tập Website Tỉnh Đoàn Bình Dương. Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN WEBSITE TỈNH ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

TTBD - Ban Biên tập trân trọng giới thiệu danh sách các cộng tác viên chính thức của Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn Bình Dương. Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.

Về đầu trang