Bình Dương: Triển khai sinh hoạt, thảo luận về cuốn sách viết về Bác Hồ hàng tháng cho đoàn viên, thanh niên

TTBD-Ngày 03/3/2022, căn cứ Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai đến toàn Đoàn từ tỉnh đến cơ sở Kế hoạch về việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng và sinh hoạt quyển sách "Chuyện thường ngày của Bác Hồ".

Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 37769395
Hôm nay: 14284
Đang online: 98
Về đầu trang