Những điểm mới về những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

TTBD-Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (sau đây gọi tắt là Quy định 37) chính thức thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 01/11/2011 (sau đây gọi tắt là Quy định 47).
Xem thêm
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 37769747
Hôm nay: 14636
Đang online: 110
Về đầu trang