Đoàn cơ sở “3 chủ động”: giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Bình Dương đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-TCKT ngày 30/5/2018 về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn Tỉnh, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tại các Hội nghị Báo cáo viên hằng quý, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở, BTV Tỉnh đoàn cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn Tỉnh trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.
Xem thêm
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 44223452
Hôm nay: 2308
Đang online: 97
Về đầu trang