4/24/2020 12:00:00 AM GMT+7

Bình Dương sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cách đây 45 năm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi của truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh và trí tuệ, tinh thần và ý chí kiên cường, bất khuất, độc lập, tự chủ và tài trí thông minh, sáng tạo của nhân dân Việt Nam anh hùng cùng các lực lượng yêu chuộng hoà bình, độc lập, tự do trên thế giới, đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Đó là chiến thắng của khát vọng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

     

    Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng chính là chiến thắng của đỉnh cao nghệ thuật quân sự, chính trị và ngoại giao Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là nghệ thuật ứng xử để trường tồn của một dân tộc có bề dày hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chiến thắng mùa xuân năm 1975 còn là biểu hiện của đức độ Việt Nam. Chúng ta đã "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo". Chính đức độ của dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng hết sức vẻ vang đó.

         

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại hội IV của Đảng (1976) đã khẳng định: "Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta"; mà "trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng".

         

Đầu năm 1975, cùng với cuộc tổng tiến công và nổi dậy thần tốc của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân dân khu vực các tỉnh Tây Nguyên, khu vực các tỉnh Nam - Trung bộ, chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh ta đã tiến công giải phóng huyện lỵ Dầu Tiếng vào ngày 13/3/1975, chặt đứt tuyến phòng thủ hướng bắc Sài Gòn của địch, tạo ra một hành lang chiến lược thông suốt từ Tây Nguyên về Bình Phước đến bắc Củ Chi. Căn cứ vào tình hình thực tế và nắm chắc thời cơ chiến lược, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương trong Tỉnh phải nhạy bén với tình hình mới, táo bạo, mạnh dạn phát động quần chúng nổi dậy khởi nghĩa bằng tất cả khả năng hiện có của mình để ấp giải phóng ấp, xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện.

         

Thực hiện phương châm trên, quân và dân tỉnh Bình Dương vừa chiến đấu để giải phóng quê hương, vừa bảo đảm mở đường cho lực lượng chủ lực tiến công vào Sài Gòn. Với sự giúp sức của các binh đoàn chủ lực, quân và dân Bình Dương đã đánh chiếm toàn bộ các căn cứ quân sự, làm tan rã hoàn toàn lực lượng ngụy quân, đập tan bộ máy ngụy quyền từ tỉnh đến huyện, xã, giành toàn thắng trong ngày 30/4/1975, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

GP BD.jpg
t4.jpg

Lực lượng vũ trang Bình Dương tiến công giải phóng tỉnh lỵ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975

         

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" vào năm 1976.

 

"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những chiến công chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc".

         

Dù đã trải qua 45 năm, nhưng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn còn làm nức lòng nhân dân ta và bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới; là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tỉnh Sông Bé trước đây và Bình Dương hôm nay cùng với cả nước bắt tay vào xây dựng lại quê hương, đất nước trong điều kiện muôn vàn khó khan. Đặc biệt, những ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh cùng một số nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến nhân dân ta hàng giờ, hàng ngày phải đối mặt với muôn vàn khó khan, thiếu thốn. Nền kinh tế lâm vào khủng hoảng trầm trọng, là nước nông nghiệp nhưng Việt Nam lại rơi vào tình trạng thiếu đói, cùng với đó, những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới đã đặt Việt Nam trước những thử thách khắc nghiệt.

         

Trước tình cảnh ấy, đặt ra cho Đảng ta nhiệm vụ cấp bách là nhất thiết phải đổi mới để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và ổn định để phát triển đất nước. Với tinh thần một địa phương anh hùng trong kháng chiến  và những bài học trong chiến tranh giải phóng giành độc lập, tự do cho dân tộc, Sông Bé rồi Bình Dương đã nhanh chóng khai thác các tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, đất đai, sự cần cù, sáng tạo, huy động mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển và hội nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và từng bước hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.

           

Từ khi thành lập Tỉnh vào đầu năm 1997, kế thừa những thành tựu về nhiều mặt của tỉnh Sông Bé trước đây, Bình Dương đã nhanh chóng nắm bắt và khai thác có hiệu quả cơ hội mới, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và từng bước hiện đại hoá. Mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đã có bước phát triển liên tục, mạnh mẽ và toàn diện. Có thể nói, Bình Dương đã và đang từng ngày thay da đổi thịt.

 

tthc binh duong.jpg

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

         

Hai mươi ba năm qua, chính sách thu hút đầu tư của Tỉnh đã phát huy hiệu quả, Nếu như năm 1997 Bình Dương mới chỉ có 6 khu công nghiệp tập trung nằm ở hầu hết phía Nam của Tỉnh với diện tích chỉ 800 ha thì đến nay, toàn Tỉnh đã có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích hơn 13.500 ha được phân bố ở các huyện, thị, thành phố. Tính đến cuối năm 2019, Bình Dương đã trở thành địa phương đứng thứ ba của cả nước (sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội) thu hút vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 34,23 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế phát triển đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt của Tỉnh, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, mở rộng, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, các khu dân cư - đô thị được hình thành, hệ thống dịch vụ có điều kiện phát triển mạnh mẽ và đa dạng, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lao động - việc làm, thể dục thể thao và công tác chính sách xã hội của Tỉnh ngày càng có điều kiện được quan tâm, đầu tư nhiều hơn nên có bước phát triển tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những bước tiến mới, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, góp phần ngày càng cải thiện môi trường thu hút đầu tư của Tỉnh. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cùng với hệ thống chính trị luôn củng cố và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện với tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ.

         

Chính truyền thống anh hùng và ý nghĩa vĩ đại của đại thắng mùa Xuân 1975 là ngọn nguồn sức mạnh để nhiều thế hệ người Bình Dương nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo biến vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề năm xưa, nay thành một địa phương phát triển năng động.

         

Kỷ niệm ngày toàn thắng năm nay cũng là dịp chúng ta kỷ niệm lần thứ 130 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong niềm vui chiến thắng càng làm chúng ta nhớ đến Bác Hồ vô vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nắm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thiết lập chính quyền nhân dân trên đất nước ta, thì truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần sáng tạo luôn được nâng cao trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta". Chúng ta có trách nhiệm làm rạng rỡ di sản và thực hiện ước nguyện của Người, là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 

       

Kỷ niệm ngày toàn thắng lịch sử 30/4 của chúng ta cũng cùng dịp với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Trong lịch sử, trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một đã sớm hình thành những cơ sở kinh tế công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tiêu biểu nhất là Đề-pô xe lửa Dĩ An, các cơ sở sản xuất gốm sứ, sơn mài, vật liệu xây dựng và những đồn điền cao su, đội ngũ công nhân Thủ Dầu Một - Bình Dương ra đời từ những cơ sở đầu tiên đó. Ngay từ bước đầu hình thành, đội ngũ công nhân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm; khi Đảng ra đời, phong trào yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm của đội ngũ công nhân, những người lao động đã có sự chuyển biến về chất, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, một lòng đi theo Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, của phong trào cách mạng qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào chiến thắng lẩy lừng của cuộc kháng chiến trường kỳ. Ngày nay, trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đội ngũ công nhân Bình Dương đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng, đội ngũ đó cần được tổ chức, giáo dục, lãnh đạo để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới. Lãnh đạo Tỉnh luôn xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân, lao động không ngừng lớn mạnh về mọi mặt là một trong những điều kiện bảo đảm thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Tỉnh nhà.

         

Đại thắng mùa xuân 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử nhưng không chỉ là quá khứ, trái lại luôn đồng hành cùng chúng ta trong công cuộc đổi mới. Đó là động lực và niềm tin để chúng ta vượt qua thử thách và khó khăn nhằm xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn tinhuybinhduong.vn (TT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 32952156
Hôm nay: 16444
Đang online: 47
Về đầu trang