Bước phát triển trong quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

(TG) - Ngay sau khi Quy định số 144-QĐ/TW về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới” (Quy định số 144) được ban hành, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận một số nội dung trong Quy định. Do đó, cần nhận diện rõ mưu đồ của các thế lực thù địch để tiếp tục khẳng định bước phát triển trong quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Xem thêm
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Minh Sơn (Phó ban TT)
Nguyễn Thành Lâm (Phó Ban)
Lượt truy cập: 51225434
Hôm nay: 3020
Đang online: 31
Về đầu trang