11/26/2021 12:00:00 AM GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện giám sát chuyên đề năm 2021

TTBD - Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/UBKT, ngày 08/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức giám sát đối với các đơn vị theo chương trình bao gồm: Huyện đoàn Phú Giáo và Đoàn trường Đại học Bình Dương.

 Theo chương trình giám sát năm 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19 cụ thể tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp tại 02 đơn vị Huyện đoàn Phú Giáo và Đoàn trường Đại học Bình Dương, các đơn vị còn lại theo thông báo giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của đơn vị về nội dung việc Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Tại buổi giám sát, Đoàn Giám sát đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể: Qua 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, hầu hết các đơn vị nhận được sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên và thiếu niên nhi đồng trong tỉnh bằng cách đa dạng hóa những nội dung, phương thức tuyên truyền cho phù hợp. Đặc biệt, thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã nêu cao tính nêu gương của người đứng đầu, của cấp trên. Trong đó, việc phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được triển khai thực hiện tạo hiệu quả rõ nét, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên các cấp trong lối sống, các mối quan hệ, trong công việc tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

 

Qua việc giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đơn vị đã đảm bảo tiến độ về thời gian và nội dung thực hiện. Cụ thể, đối với đơn vị Huyện đoàn Phú Giáo, chỉ đạo Đoàn xã An Bình và Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức Đại hội điểm cấp xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc, gắn với bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Chỉ đạo Đoàn trường THPT Phước Hòa tổ chức Đại hội điểm khối trường học. 100% chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở khối cơ quan tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Khối trường học: 100% đoàn trường học tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ tổ chức trong tháng 7/2022; Đối với đơn vị Đoàn trường Đại học Bình Dương: Công tác chuẩn bị đại hội cơ bản đã xây dựng và triển khai các Kế hoạch tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bình Dương lần X, nhiệm kỳ 2022 – 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 4/2022.

 
Đồng chí Trần Bảo Lâm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kết luận nội dung giám sát chuyên đề đối với Huyện đoàn Phú Giáo và Đoàn trường Đại học Bình Dương

 

 

Kết luận tại Hội nghị, Đoàn giám sát đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW, phải nghiên cứu, nắm vững chỉ đạo của cấp trên; đặc biệt phải gắn chặt nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW với việc chủ động nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình áp dụng, triển khai tại địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, rõ ràng để từ đó đoàn viên, thanh niên, người dân tự giác thực hiện. Trong triển khai thực hiện, xác định trọng tâm, trọng điểm đối với từng đối tượng, địa bàn, để có mô hình hiệu quả; thường xuyên rà soát mô hình, cách làm hay để kịp thời, nhân rộng hoặc củng cố, phát triển; phải gắn nêu gương của cấp trên đối với cấp dưới, của cán bộ Đoàn đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi, kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, tuân thủ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, định hướng của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự Đại hội và trong quá trình tổ chức Đại hội phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, của Tỉnh và của địa phương từng đơn vị./.

 

CTV Thái Nguyên (MT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 37769415
Hôm nay: 14304
Đang online: 97
Về đầu trang