8/22/2020 12:00:00 AM GMT+7

CĐ y tế Bình Dương: Triển khai các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW và tập huấn các kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

TTBD - Sáng ngày 21/8/2020, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh – Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Bình Dương đã báo cáo chuyên đề dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên của trường cao đẳng y tế Bình Dương và Trường Đại học Bình Dương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và chuyên đề trong đoàn viên, thanh niên là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời. Cũng trong buổi sáng, đồng chí đã tập huấn các kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đ.c Trần Thị Diễm Trinh đề nghị mỗi cán bộ Đoàn tăng cường nghiên cứu, học tập và đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi cán bộ đoàn phải tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên; cần xây dựng phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên. Đề nghị mỗi đoàn viên phải có biện pháp tu dưỡng đạo đức suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thanh niên cần xác định rõ những nội dung tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong tình hình hiện nay; nhận thức rõ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, suốt cả cuộc đời gắn việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức với thực tiễn hoạt động học tập, lao động, công tác, trong các mối quan hệ của bản thân.

 

 

Đ/c Trần Thị Diễm Trinh báo cáo chuyên đề

 

Đối với chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh cho rằng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc đó không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải hành động thực tiễn. Đồng chí yêu cầu, mỗi đồng chí cán bộ đoàn phải tăng cường học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng; luôn nói đi đôi với làm; luôn nêu gương trong mọi hoạt động, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng thông tin một cách kịp thời trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện tốt cuộc vận động Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp, tuyên truyền gương người tốt việc tốt…
 
 
 
Trao phần quà cho các Đoàn viên Thanh niên trong phần trả lời câu hỏi
 
Trong từng chuyên đề, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh đã cung cấp các kiến thức cơ bản và có những thảo luận, bài tập nhóm nhỏ, các câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề để làm cho việc học tập lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng gần gũi với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trường cao đẳng y tế Bình Dương.
Thông qua các chuyên đề này, Ban Thường vụ Đoàn trường mong muốn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; nâng cao bản lĩnh chính trị của đoàn viên trước các âm mưu, diễn biến hòa bình, đấu tranh với các quan điểm sai trái trong tình hình mới.
 
CTV ( Tùng Lâm)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 37771144
Hôm nay: 16033
Đang online: 139
Về đầu trang