11/25/2021 12:00:00 AM GMT+7

Phát huy vai trò của Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan-doanh nghiệp trong xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương

TTBD-Việc xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, do đó trong những năm qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành các cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin,...

Ngày 19/12/2018, Bình Dương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND; phân chia nhiệm vụ, vai trò trong hoạt động xây dựng chính quyền điện tử. Các sở, ngành, UBND cấp huyện tự triển khai các hệ thống chuyên ngành. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hệ thống dùng chung, như: Phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa, Trang dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin giải đáp trả lời cho người dân và kết nối, liên thông giữa các hệ thống đồng bộ. Sở Thông tin và Truyền thông được giao thẩm định kỹ thuật các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT; bảo đảm việc triển khai phù hợp với khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.


Mục đích cuối cùng của việc xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử Bình Dương là hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Cùng với việc xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử, Bình Dương luôn chú trọng đến yếu tố con người, một chính quyền điện tử được vận hành hiệu quả khi có sự tham gia đồng loạt của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Trong đó không thể kể đến vai trò của đội ngũ đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt là những đoàn viên, thanh niên thuộc Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, những con người với sức trẻ của mình đang cống hiến và sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung và thành công trong xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh của Bình Dương nói riêng.


II. NỘI DUNG


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước. Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên".


Thật vậy, tuổi trẻ Bình Dương những năm qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, đối với chủ trương xây dựng thành phố thông minh từ năm 2016 và xây dựng chính quyền điện tử từ năm 2018, tuổi trẻ Bình Dương nói chung, đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh nói riêng luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải cách hành chính một cách hiệu quả.


Năm 2020, sau khi Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh sáp nhập, đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan – Doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự tham dự của 200 đại biểu, đại hội đã bầu 33 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 09 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, 02 Phó Bí thư và Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối gồm 07 đồng chí.


Hiện nay, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương có 08 Cụm thi đua, 103 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với trên 8.500 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn là 1.300 đảng viên. Đây là lực lượng lao động nòng cốt trên địa bàn tỉnh trong cả 04 khối: Khối doanh nghiệp nhà nước, khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, khối công chức, viên chức và khối trường học.


Với số lượng tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc nhiều và lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo, đặc thù lại đang công tác, học tập, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học của tỉnh, tuổi trẻ Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, xung kích góp phần xây dựng và phát triển thành phố thông minh và chính quyền điện tử, thể hiện cụ thể trong công tác tuyên truyền và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn khối và của Hội Liên hiệp thanh niên Khối các doanh nghiệp. Vai trò của của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan – doanh nghiệp trong xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương được thể hiện trên khía cạnh sau:


Thứ nhất, tuổi trẻ Đoàn khối luôn đi đầu trong công tác triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó có chủ trương xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, mô hình “chính quyền, công sở thân thiện với nhân dân” và công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên của Khối làm thay đổi nhận thức, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức Khối, từ đó phát huy sự năng động, sáng tạo, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, giảm tải quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.


Đơn cử như: Để thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, các đoàn viên, thanh niên trong khối, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên đang là cán bộ, công chức của các Sở, ban ngành của tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bổ sung một số nội dung vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” trong xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù riêng của cơ quan, đơn vị. Như trường hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã sáng tạo, xây dựng thêm phương châm “Tiếp xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt huyết và hướng dẫn tận tình”. Từ đó nâng cao nhận thức, cải thiện thái độ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi hơn; Về xây dựng chính quyền điện tử, là một trong những cơ quan nhà nước đầu tiên ở Bình Dương cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở cấp độ 3, đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh cải cách các thủ tục theo cơ chế một cửa, triển khai các nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch, chuyên nghiệp hóa để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, rút ngắn thời hạn giải quyết các hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 8 dịch vụ,…


Thứ hai, vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Bình Dương chính là vai trò của nhân tố con người trong cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử. Có thể thấy, một chủ trương, đề án dù có tốt đến đến đâu nhưng nếu thiếu đi những con người có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện các giải pháp cũng không thể thành công. Đặc biệt, Đề án thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương được vận hành theo 2 Cơ chế mô hình Ba nhà (Nhà nước – Viện/Trường – Doanh nghiệp) và cơ chế linh động; 4 Lĩnh vực (con người, công nghệ, doanh nghiệp và các yếu tố nền tảng) và 6 Tiêu chí (khả năng kết nối băng thông rộng, lực lượng lao động tri thức, đổi mới, bình đẳng tiếp cận công nghệ số, phát triển bền vững, ủng hộ – khích lệ). Đề án mang tầm nhìn chiến lược nhấn mạnh yếu tố con người và nguồn lao động tri thức, do đó đòi hỏi thế hệ trẻ Bình Dương cần phải tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề và rèn luyện kỹ năng. Đồng thời, thế hệ trẻ hôm nay chính là thế hệ kế thừa trong tương lai, các chủ trương, đề án, chính sách có thực hiện được hay không phụ thuộc vào phẩm chất, năng lực của thế hệ trẻ.


Từ yêu cầu này, ngày 08/6/2018, Tỉnh đoàn Bình Dương triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022 trong đó xác định 08 nội dung “Nên làm - Không nên làm”, cụ thể là: 08 điều nên làm: Xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng; 08 điều không nên làm: Phát ngôn không đúng; làm việc hình thức, đối phó; quan liêu, hành chính hóa; thiếu khiêm tốn và không cầu thị; không chấp hành kỷ luật; thiếu tinh thần đoàn kết; thiếu ý chí đấu tranh; thiếu chuẩn mực trong lối sống.


Phấn đấu xây dựng hoàn thiện các giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương, tập trung vào các nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới có "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đối với đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan – doanh nghiệp, yêu cầu cụ thể như sau: ĐVTN khối học sinh, sinh viên hướng đến tiêu chí: Tích cực, sáng tạo, hội nhập; Cán bộ Đoàn, Hội, Đội hướng đến tiêu chí: Gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; Đoàn viên, TNCN hướng đến tiêu chí: Rèn tay nghề, chuẩn tác phong, nâng cao năng suất lao động; ĐVTN cán bộ, công chức, viên chức trẻ hướng đến tiêu chí: Gần dân, sát dân, thân thiện, hiệu quả; Doanh nhân trẻ hướng đến tiêu chí: Chủ động, sáng tạo, hội nhập.


Để thực hiện hình mẫu này chính là chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và nguồn nhân lực cho thành phố thông minh, chính quyền điện tử, vì nhân dân phục vụ nói riêng.


Thứ ba, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền thông qua mạng internet, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.


Xuất phát từ vị trí, vai trò của các đoàn viên, thanh niên trong khối, vừa là những cán bộ, công chức có khả năng tuyên truyền (như các đoàn viên, thanh niên Sở Tư pháp, báo cáo viên,…), vừa là những đoàn viên, thanh niên cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức như sinh viên, thanh niên công nhân,… Do vậy hoạt động tuyên truyền luôn được quan tâm, các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” như tổ chức Ngày pháp luật và Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, hoạt động của các đội tuyên truyền pháp luật, đặc biệt tuyên truyền qua internet, qua mạng xã hội thời gian qua cũng được triển khai khá hiệu quả.


Đặc biệt, đối với thanh niên công nhân công tác tuyên truyền, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc sẵn sàng hành động để bảo vệ tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về chủ quyền biển đảo, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch càng cần được tăng cường, đòi hỏi các đoàn viên, thanh niên là cán bộ đoàn, cán bộ hội trong doanh nghiệp phải đổi mới, sáng tạo và thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng mới có thể đạt hiệu quả.


Thứ tư, là những người trực tiếp thực hiện đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.


Hiện nay, số lượng công nhân xa quê vào lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương khá lớn, họ là lực lượng lao động quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên phần lớn thanh niên công nhân hiện nay là lao động phổ thông, tay nghề, kinh nghiệm làm việc còn yếu, họ ở những khu nhà trọ chật hẹp, thường phải làm việc theo ca vất vả, thiếu thốn về vật chất và tinh thần, đồng thời dễ bị những thế lực thù địch mua chuộc, kích động.


Do đó, để đưa họ vào tổ chức Đoàn, Hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp đỡ họ nâng cao tay nghề chính là vai trò và trách nhiệm của những đoàn viên, thanh niên đang là cán bộ Đoàn, Hội hoặc đang công tác tại các doanh nghiệp trong tỉnh.


Bên cạnh đó, tuổi trẻ Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Bình Dương với bàn tay, khối óc, sức trẻ và tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đã và đang đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà bằng nhiều hoạt động thiết thực và hình thức khác nhau như:


Hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị: Đoàn viên, thanh niên ngành y tế tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh; Đoàn viên, thanh niên sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên, thanh niên công nhân; …


Hoạt động gắn với các phong trào thi đua: Phong trào “Giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, chuẩn tác phong”, ra sức thi đua trong lao động sản xuất; Phong trào “Sáng tạo trẻ” có những sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, công việc được áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị và xã hội; Trong doanh nghiệp có những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các hoạt động xã hội như: Giúp nhau trong học tập, lao động, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, phát triển nghề nghiệp… Phong trào “Mỗi cơ sở Hội 1 hộp thư sáng kiến” và cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được thanh niên công nhân hưởng ứng nhiệt tình, từ đó nhiều ý tưởng sáng tạo đã được đưa vào thực tiễn, cải tiến hoạt động doanh nghiệp.


Hoạt động gắn với công tác tình nguyện: chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, xuân tình nguyện, xuân biên giới, phòng, chống dịch Covid - 19,…


III. KẾT LUẬN


Xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử là một chủ trương lớn của tỉnh, đòi hỏi sự tham gia của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ làm chủ đất nước trong tương lai.


Do đó, mỗi tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Bình Dương nói chung và Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng cần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia cải cách hành chính, thúc đẩy, tìm giải pháp đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và làm chủ khoa học công nghệ, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến vì quê hương đất nước và vì sự phát triển chung của tỉnh./.

 

ThS Nguyễn Văn Hiệp - Khoa Nhà nước và Pháp luật,
Trường Chính trị Bình Dương

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương v/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương.


2. Hướng dẫn số 19-HD/TĐTN–TG ngày 08/6/2018 của BCH Đoàn tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện, tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” gắn với Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022.


3. Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2020.
4. Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2020.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 49950634
Hôm nay: 936
Đang online: 78
Về đầu trang