Từ tư tưởng nhân văn của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đến vận dụng khôi phục và xây dựng tỉnh Bình Dương sau đại dịch Covid- 19

TTBD - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mang lại nguồn sống mới cho cả dân tộc Việt Nam - một dân tộc đang quằn quại đau khổ dưới ba tầng áp bức, bóc lột của bọn thực dân Pháp, phát xít Nhật và triều đình phong kiến. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính thức định danh trên bản đồ thế giới. Sau khi thành lập, nhà nước ta rơi vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” với muôn vàn khó khăn. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là vị chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh cùng nhân dân ta đoàn kết vượt qua gian khó mang lại giá trị nhân văn cho mai sau. Qua đó chúng ta có thể vận dụng tử tưởng nhân văn của cách mạng Tháng 8 vào xây dựng tỉnh Bình Dương đặc biệt sau trận đại dịch Covid-19.
Xem thêm
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 34859458
Hôm nay: 8345
Đang online: 234
Về đầu trang