Phú Giáo: Triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023

TTBD - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/1969) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023); sáng ngày 05/6/2023, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Giáo tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 và tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng giới thiệu nội dung tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới hơn 100 cán bộ Đoàn - Hội – Đội cơ sở
Xem thêm
Về đầu trang