6/18/2021 12:00:00 AM GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2021

TTBD - Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/UBKT ngày 08/01/2021 của UBKT Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn năm 2021, Ủy ban Kiêm tra Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức giám sát đối với các đơn vị theo chương trình bao gồm: Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn cơ sở Sở Y tế; Huyện đoàn Dầu Tiếng và Đoàn Thanh niên thị trấn Dầu Tiếng.

Theo chương trình giám sát năm 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với đơn vị Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn cơ sở Sở Y tế; gián tiếp dưới hình thức trực tuyến đối với đơn vị Huyện đoàn Dầu Tiếng và Đoàn Thanh niên trị trấn Dầu Tiếng được lồng ghép vào buổi kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2021 về nội dung việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở.

 

 

 

Đoàn giám sát tại buổi giám sát trực tiếp Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

 

 

Đoàn giám sát tại buổi giám sát trực tuyến Huyện đoàn Dầu Tiếng

 

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh đoàn tiến hành giám sát việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên: các đơn vị được giám sát đã có báo cáo về việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch theo chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương giàu lòng yêu nước - Vững bước khởi nghiệp, lập nghiệp”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cách làm hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác xây dựng Đoàn được quan tâm thực hiện tốt, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung chỉ đạo các đơn vị duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn, phát triển đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện chế độ hội họp theo quy định, đảm bảo việc ghi biên bản, lưu trữ hồ sơ khoa học, …; Tham mưu trao đổi với cấp ủy Đảng trực tiếp của đơn vị để sắp xếp đầu ra cho cán bộ Đoàn lớn tuổi.

 

Việc thực hiện kiểm tra cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đoàn và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới được thực hiện đúng theo điều 29 của Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn quy định, trong năm 2021 UBKT Tỉnh đoàn ghi nhận không có trường hợp vi phạm.


Việc thực hiện công tác thu nộp, quản lý, sử dụng đoàn phí, việc quản lý sử dụng tài chính và các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc ban chấp hành cùng cấp và cấp dưới: UBKT tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn ban hành văn bản thực hiện công tác thu đoàn phí cho từng đơn vị trực thuộc và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Việc thu, chi và sử dụng đoàn phí ở cấp chi đoàn, cơ sở Đoàn, Đoàn cấp huyện cũng được UBKT Tỉnh đoàn hướng dẫn thực hiện cụ thể thông qua kiểm tra chuyên đề 1 năm 2021; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu đoàn phí theo Hướng dẫn số 31-HD/TWĐTN-BKT, ngày 13/5/2019 của BTV Trung ương Đoàn về cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2019 - 2022. Qua công tác kiểm tra đã nhắc nhở cơ sở Đoàn thực hiện đảm bảo, khoa học việc lưu chứng từ, hồ sơ liên quan đến thu, chi và sử dụng đoàn phí tại đơn vị, đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch./.

 

CTV Thái Nguyên (MT)

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 34859947
Hôm nay: 8834
Đang online: 83
Về đầu trang