4/5/2021 12:00:00 AM GMT+7

Thủ Dầu Một: Học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng – Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

TTBD - Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết, trong 02 ngày 27 và 28/3/2021, BTV Thành đoàn đã chỉ đạo các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt cấp thành phố và cơ sở cùng tham gia học tập tại điểm cầu cấp thành phố và 14 phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Tham gia hội nghị trực tuyến, cán bộ đoàn chủ chốt từ thành phố đến cở sở đã được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Thành đoàn đã quán triệt, chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc cần tìm hiểu sâu từng nội dung nghị quyết, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của BTV Thành đoàn, cấp ủy địa phương mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng.


Ngoài ra, để việc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao nhất, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã tuyên truyền sâu rộng trên các trang mạng xã hội, qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội về thông tin để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên hiểu rõ về mục đích, tầm quan trọng của Nghị quyết; đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết.Đoàn Thanh niên tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Thủ Dầu Một

 


 Đoàn Thanh niên phường Tương Bình Hiệp tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập Nghị quyết

 

 

 


Một số điểm cầu cấp phường

 

CTV Thanh Trúc (AT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Trưởng ban)
Trần Thị Diễm Trinh (Phó ban TT)
Phạm Quang Trí (Phó Ban)
Lượt truy cập: 26570129
Hôm nay: 10230
Đang online: 80
Về đầu trang