12/29/2021 12:00:00 AM GMT+7

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị

TTBD - Sáng ngày 29/12/2021, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 23, khóa X (mở rộng) triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã diễn ra tại Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân – UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Trần Bảo Lâm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng – UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng – UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn triển khai triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Căn cứ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Thực hiện Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Kết luận 21, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 21 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

 Quang cảnh tại Hội nghị

 

Quan điểm: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xác định nội dung đột phá là tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bắt đầu từ đoàn viên và đảng viên trẻ; phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phải giữ vững nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Đoàn và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp; đề cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước.


Nội dung các nhóm giải pháp thực hiện được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện bao gồm 06 nội dung: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 21 và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 21; Nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng và phân công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận 21-KL/TW trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 

 

 

Minh Hằng - Phúc Hậu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 32918590
Hôm nay: 5776
Đang online: 98
Về đầu trang