11/20/2023 12:00:00 AM GMT+7

100% Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động"

TTBD - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, BTV Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 11-HD/TĐTN-TCKT ngày 20/7/2023 về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027 triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn Tỉnh, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Tại các Hội nghị Báo cáo viên hằng quý, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở, BTV Tỉnh đoàn cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn Tỉnh trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.


 

Hội nghị Triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027


1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị


Các Đoàn cơ sở trong toàn Tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,...). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: Tổ chức lấy phiếu khảo sát tư tưởng đoàn viên thanh niên, tăng cường đi công tác cơ sở để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên nhất là thanh niên công nhân, lao động thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân, đặc biệt là kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội hình nồng cốt chính trị của Đoàn,… Qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.


Bằng các kênh nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, các Đoàn cơ sở trên địa bàn Tỉnh, cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN thông qua các hình thức phù hợp như: Các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hội nghị báo cáo viên các cấp, các cuộc họp, sinh hoạt Chi Đoàn, đoàn thể, các cuộc đi nắm bắt tình hình trực tiếp xuống cơ sở. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: Tổ chức lấy phiếu khảo sát tư tưởng đoàn viên thanh niên, tăng cường đi công tác cơ sở để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên nhất là thanh niên công nhân, lao động thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân, đặc biệt là kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội hình nồng cốt chính trị của Đoàn,...


Các Đoàn cơ sở chủ động nhập danh sách đoàn viên và cập nhật trên phần mềm quản lý đoàn viên thường xuyên theo từng Quý; có cơ sở vật chất đảm bảo việc bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm (và theo năm học đối với các Đoàn trường học) vào hồ sơ đoàn viên, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên, kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.


Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các Đoàn cơ sở còn chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể thăm tặng quà cho các gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.


 

Chương trình Đồng hành cùng thanh niên công nhân và thanh thiếu nhi xa quê – Ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2023


2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác


Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, ký kết chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn thể - Hội nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội đoàn cấp mình. Ngoài ra, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ. Song song đó, các cơ sở Đoàn phối hợp cùng Công đoàn đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên và ngày lễ lớn trong tháng như: Hội thao truyền thống, Ngày hội văn hóa, Trò chơi dân gian, Thi nấu ăn, cắm hoa, karaoke,... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.


Để các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, các đơn vị đã chủ động quản lý việc sinh hoạt của các chi đoàn trực thuộc thông qua việc kịp thời cung cấp tài liệu sinh hoạt hàng tháng cho các chi đoàn trên chuyên mục “Tài liệu sinh hoạt chi đoàn” trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn hằng tháng. Để sử dụng hiệu quả tài liệu, sau khi nhận được tài liệu do Đoàn cấp huyện gửi, các Đoàn cơ sở thông báo, phổ biến đến các chi đoàn được biết để sử dụng tài liệu; Các cơ sở Đoàn hàng tháng gửi email cho các chi đoàn làm tài liệu sinh hoạt hàng tháng, đảm bảo 100% Bí thư chi đoàn đều có tài liệu. Sau đó, các chi đoàn sẽ biên soạn tài liệu hướng dẫn, cung cấp thông tin sinh hoạt Đoàn phù hợp với chương trình công tác của đơn vị thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Diễn đàn, tọa đàm, hội nghị triển khai công tác chuyên môn, hội thi, các hoạt động về nguồn, các buổi lễ mittinh, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước,…


Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu, Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên - Ngày hội thanh niên Việt Nam”, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,... Đoàn cơ sở tổ chức rà soát, nắm lại số lượng thanh niên tại cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng là thanh niên, tạo nguồn phát triển đoàn viên tại đơn vị. Khuyến khích đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn trong phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đồng thời, đoàn viên sẽ chủ động tiếp cận, tuyên tuyền về tổ chức Đoàn, báo cáo chi đoàn những trường hợp thanh niên ưu tú, đề xuất tham gia học lớp Cảm tình Đoàn.


Trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn có cơ chế khen thưởng, động viên đối với đoàn viên tích cực, có nhiều sáng kiến trong thực hiện chủ trương “1+1”. Đoàn cấp huyện lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương “1+1” trong kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng và cuối năm. Chủ động trong kiểm tra, giám sát, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến. Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất luôn được duy trì thực hiện thường xuyên. Từ đó, tình hình đoàn viên ổn định, không có trường hợp vi phạm. Chú trọng đổi mới hình thức nhằm nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.


3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan


Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị. Chủ động thực hiện chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.


Công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ và Hội Chữ Thập đỏ tại các địa phương, đơn vị luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, nhất là việc xây dựng chương trình liên tịch hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn cho các Đoàn cơ sở, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

 

 

Kết nạp Đảng viên mới


Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn do Trung ương Đảng ban hành. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027 trình cấp ủy phê duyệt, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp.


Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 01-HDLT/BTCTU-TĐTN ngày 05/10/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BTV Tỉnh đoàn Bình Dương về Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Qua đó công tác tạo nguồn trong năm 2023 được thực hiện tốt cả về chất và lượng.


CTV Phương Uyên (PA) 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 50577736
Hôm nay: 17822
Đang online: 25
Về đầu trang