4/4/2018 12:00:00 AM GMT+7

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)

*Điều lệ Đoàn khóa XI gồm 13 chương, 42 điều, tăng thêm một chương so với Điều lệ Đoàn khóa X (Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều). Việc tăng thêm một chương trên cơ sở kết cấu lại Chương III- Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành 02 chương mới:

 

+ Chương III: Cơ quan lãnh đạo ở cấp Trung ương.


+ Chương IV: Cơ quan lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện.


*Điều lệ Đoàn khóa XI quy định sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú là quyền của đoàn viên (Điều lệ Đoàn khóa X quy định là nhiệm vụ). Đồng thời, thay thế từ “sinh hoạt” trong cụm từ “tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú” bằng từ “hoạt động” để mở rộng phạm vi tham gia của đoàn viên đối với các hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư bên cạnh việc tham gia sinh hoạt chi đoàn.  

 

Nội dung này quy định cụ thể tại khoản 3, Điều 3 Điều lệ Đoàn khóa XI về quyền của đoàn viên như sau: "Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn; tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”.

 

*Điều lệ Đoàn khóa XI thay đổi quy định nhiệm kỳ đại hội đối với một số tổ chức Đoàn như sau:

+ “Đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là 5 năm 2 lần” (Điều lệ Đoàn khóa X quy định nhiệm kỳ là 1 năm 1 lần). 


+ “Đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là 5 năm 1 lần” (Điều lệ Đoàn khóa X quy định nhiệm kỳ là 5 năm 2 lần).

 

Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung của Điều lệ Đoàn XI tại đây

 

Nguồn: doanthanhnien.vn (MH)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 50514227
Hôm nay: 3827
Đang online: 44
Về đầu trang