10/3/2022 12:00:00 AM GMT+7

Diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh Đoàn tại Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

TTBD - Sáng ngày 3/10/2022, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhận hoa chúc mừng từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhận hoa chúc mừng từ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!
Kính thưa Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương – Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VIII, IX;

Kính thưa Đ/c Nguyễn Minh Đức – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy;
Kính thưa Đ/c Mai Thế Trung – Nguyên UV. BCH Trung ương Đảng – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy;
Kính thưa Đ/c Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Kính thưa Đ/c Phan Văn Đương - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Kính thưa Đ/c Vũ Minh Sang – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Kính thưa Đ/c Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Khóa VIII;
Kính thưa quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng! Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ!
Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! Kính thưa toàn thể Đại hội!


Hôm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 –Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn để tuổi trẻ Bình Dương thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, xin được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, và đặc biệt là 290 đại biểu ưu tú của tỉnh về tham dự đại hội hôm nay.


Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!


Chúng ta dành những giây phút đầu tiên của phiên trọng thể Đại hội để thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta. Người đã cùng Đảng ta sáng lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ thanh niên Việt Nam, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.


Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!


Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐND, UBND, UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nhìn lại chặng đường 05 năm của tuổi trẻ Bình Dương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ X, một nhiệm kỳ với nhiều sự tác động đa chiều, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta phải đối diện trước những khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của các cấp bộ Đoàn, của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác, góp sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.


Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội


Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ rõ: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”. Điều đó cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước dành cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Bình Dương nói riêng.

 

 

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn khoá X phát biểu khai mạc Đại hội


Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Đảng bộ, chính quyền luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ.


Bối cảnh mới mang với cả thời cơ và thách thức đan xen đối với đoàn viên, thanh niên Bình Dương, đặt ra yêu cầu đối với Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương phải luôn đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng phong trào hành động; Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh thiếu nhi, Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng... đáp ứng yêu cầu phát triển mới trong giai đoạn hiện nay.


Trước những yêu cầu đó, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng. Đại hội sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đúc kết bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa XI thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.


Kính thưa các đồng chí đại biểu, Kính thưa Đại hội!


Từ nhiều tháng nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI.


Đại hội trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí cựu cán bộ đoàn các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các đơn vị, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng các Văn kiện và chuẩn bị Đại hội, thể hiện tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc dành cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Bình Dương.


Với tinh thần đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển, những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bình Dương, được đem tài năng, sức trẻ xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Tuổi trẻ Bình Dương sẽ luôn phát huy truyền thống, cố gắng nhiều hơn nữa, huy động sức mạnh tổng hợp, nỗ lực khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xứng đáng là Đội dự bị tin cậy của Đảng.


Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!


Xin trân trọng cảm ơn!

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 37740318
Hôm nay: 7714
Đang online: 78
Về đầu trang