1/14/2021 12:00:00 AM GMT+7

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động

(TG) - Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng tỉnh Bình Dương quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri TX.Tân Uyên sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

1. Trong những năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương luôn xác định, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động là vấn đề rất quan trọng, nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Từ nhận thức đó, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ nhất, về lực lượng làm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toànnâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên lý luận chính trị các cấp. Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được tham dự các hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các buổi thông tin thời sự, bồi dưỡng tài liệu chuyên đề… nhằm cập nhật tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội và những định hướng lớn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tài liệu mới phục vụ giảng dạy....

Thứ hai, về nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Bình Dương đã tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ý nghĩa lịch sử, chính trị của các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, biểu dương những nhân tố mới, tích cực, gương người tốt, việc tốt;  tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ..., đặc biệt năm 2020 tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ ba, về hình thức tuyên truyền, giáo dục, được triển khai phong phú: thông qua hội nghị thông tin thời sự, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với dân, triển khai trực tiếp tại hội nghị chuyên đề, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ… Đặc biệt quan tâm gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận để phản ánh cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chú trọng giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở, đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền.

Trong các hình thức tuyên truyền, giáo dục, Bình Dương rất chú trọng phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng.

Tại các hội nghị triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận  của Đảng do Tỉnh ủy tổ chức, ngoài thành phần là cán bộ chủ chốt, tỉnh còn mở rộng đến các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện (tương đương), Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở. Điều này giúp cho báo cáo viên cấp ủy và cán bộ chủ chốt cơ sở nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của nghị quyết để trực tiếp triển khai cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình. Ngoài ra, các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cũng mở rộng thành phần tham dự đến bí thư, phó bí thư xã, phường, thị trấn, vì vậy, những thông tin chính thống được cung cấp bảo đảm tính chính xác, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, về đối tượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Tỉnh phân định nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp và hiệu quả với từng các nhóm đối tượng.

Một là, đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ chủ chốt tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngoài việc tham gia sinh hoạt, học tập, quán triệt thường xuyên tại các cuộc họp cơ quan hàng tháng, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người hợp đồng lao động… , định kỳ, hàng quý, lãnh đạo tỉnh thông tin các vấn đề về phát triển kinh tếvăn hóa, xã hội, tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương thông qua các hội nghị chuyên đề, hội nghị thông tin thời sự… Báo cáo viên tại hội nghị là các đồng chí chuyên gia cao cấp Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên duy trì việc hỗ trợ báo cáo viên báo cáo thời sự hàng quý cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; nói chuyện thời sự phục vụ cán bộ hưu trí hàng tháng tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu. Thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với Quân chủng Hải quân, định kỳ 2 lần/năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hải đoàn 129 tổ chức tuyên truyền về biển, đảo tại các địa phương và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, với khoảng hơn 35.000 lượt người tham dự trong năm.

Trong năm 2020tỉnh đã triển khai vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến tại 3 cấp từ tỉnh đến các xã phường, thị trấn.

Hai là, đối với các tầng lớp nhân dân nói chung.

Tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua panô, băng rôn, màn hình led tại các khu công sở, công viên, nơi công cộng, thông tin lưu động và hệ thống truyền thanh từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên lồng ghép tổ chức các hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí, tập huấn, hội thi, biểu diễn văn hóa văn nghệ, họp dân tại khu dân cư… để tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, giúp cho các tầng lớp nhân dân có nhận thức tốt hơn về tình hình và nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cưxây dựng nông thôn mới, công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… ., tạo được sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt.

Ba là, đối với công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh

Với đặc thù là địa phương có số lượng công nhân lao động đông, nhất là lao động từ các tỉnh, thành khác đến sinh sống và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (chiếm tỷ lệ trên 65% tổng số lao động trên địa bàn), Bình Dương luôn xác định đây là nguồn nhân lực dồi dào, có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, đây cũng sẽ là đối tượng chủ yếu có thể bị các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để kích động gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta từ cơ sở. Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyềngiáo dục chính trị tư tưởng trong công nhân lao động để họ nâng cao cảnh giác và có thể “miễn nhiễm” với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tưởng cho công nhân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn  2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyn, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại các khu vực có đông nhà trọ và các công ty, xí nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nội dung tuyên truyền, giáo dục ngắn gọn, súc tích, nhưng mang tính định hướng và thuyết phục cao; giúp công nhân hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hăng hái lao động, gắn bó với doanh nghiệp, địa phương nơi sinh sống; nâng cao cảnh giác không để bị kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

2. Qua thực tiễn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân lao động trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nội dung tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, thực dụng, cá nhân, tham nhũng, lãng phí. Định kỳ có chương trình kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện.

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng của công tác tư tưởng. Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác báo cáo viên với công tác nắm bắt dư luận xã hội để lắng nghe tâm tư, tình cảm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nội dung tuyên truyền cần đi vào thực chất, có chiều sâu, đảm bảo tính định hướng kịp thời khi xuất hiện các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính chính quyền từ tỉnh đến cơ sở;, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm, những kiến nghị chính đáng của nhân dân; quan tâm chăm lo tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; thông tin kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quy hoạch, đền bù, giải toả, xây dựng cơ bản, phát triển đô thị… để nhân dân nắm bắt và đồng thuận chấp hành.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sâu sát cơ sở, gần với nhân dân, người lao động, quan tâm đến quyền lợi, đời sống việc làm của đoàn viên, hội viên, xây dựng nhiều phong trào thiết thực hiệu quả, qua đó thu hút các tầng lớp nhân dân vào tổ chức.

Năm là, tăng cường hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị./.

Trương Thị Bích Hạnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (MH) 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 50471244
Hôm nay: 3452
Đang online: 49
Về đầu trang