4/5/2021 12:00:00 AM GMT+7

Có một Lớp Đoàn như thế tại trường chính trị tỉnh Bình Dương!

TTBD - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2020, Ban Giám hiệu đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 78 cho 56 đồng chí học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên đang công tác tại các Sở, Phòng ban của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Dương.

Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên nước nhà, trong tâm nguyện đó, Bác đã căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và vai trò của thanh niên, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) nhấn mạnh: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cần phải đào tạo, bồi dưỡng thanh niên phát triển về mọi mặt, mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên…

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2020, Ban Giám hiệu đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 78 cho 56 đồng chí học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên đang công tác tại các Sở, Phòng ban của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Dương.

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính hệ tập trung khóa 78 đã ra đời đầy ý nghĩa như thế!

 

ThS. Tô Văn Sơn trao quyết định Ban cán sự lớp học

 

Sau khi khai giảng với đặc thù các học viên đều là cán bộ đoàn cơ sở, nên lớp TCLLCT-HC K78 được mọi người gọi với danh xưng thân thương là: Lớp Đoàn!

Được sự định hướng, hỗ trợ từ Ban Giám hiệu, các Thầy cô và sự tận tình quản lý, giúp đỡ của Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp Đoàn đã quản lý lớp rất tốt, tạo nên một thương hiệu riêng cho lớp trong phong cách học tập, hăng hái phát biểu ý kiến và tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm với những hoạt động do trường Chính trị phát động, từ đó khẳng định uy tín của lớp trong quá trình học tập và rèn luyện.

 

1.    Khẳng định vai trò của lớp K78 trong quá trình học tập

 

Theo kế hoạch đào tạo của Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương, lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 78 sẽ trải qua 7 học phần cơ bản trong thời gian thực học khoảng 6 tháng với 1.056 tiết học bao gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bình Dương. Cuối khóa học, học viên sẽ được tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch và tiến hành làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp. Như vậy với một chương trình đào tạo lý luận chính trị rất nặng, học tập trung suốt 6 tháng tại trường, trong khi các học viên lại là những cán bộ đoàn cơ sở, vẫn phải chủ động thu xếp hài hoà giữa việc học và việc cơ quan, từ đó đòi hỏi phải có một sự cố gắng rất lớn, cùng với ý chí phấn đấu, quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ học tập và nhiệm vụ công tác được giao cho.

 

 

 

Bí thư Chi đoàn Cơ sở Trường Chính trị Bình Dương tham giảng dạy trên lớp

 

 

Tập thể học viên K78 đang tham gia giờ học thảo luận

 

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, tập thể K78 vẫn luôn thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, được sự hỗ trợ tận tình từ Thầy chủ nhiệm, đặc biệt là sự quản lý lớp rất nghiêm túc của Ban cán sự, đứng đầu là lớp trưởng, các bạn học viên lớp đoàn đã khẳng định được một phong cách học tập rất năng động, sáng tạo và cần cù. Khi tham gia giảng dạy tại lớp K78, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự chu đáo của tập thể với giảng viên đứng lớp, lớp trưởng luôn chủ động báo cáo với giảng viên về sỉ số lớp học, trung thực báo cáo số lượng học viên đi trễ, vắng… với những lý do chính đáng để giảng viên nắm được tình hình lớp học ngày hôm đó. Điều đặc biệt khi giảng dạy lớp Đoàn là các bạn học viên luôn lắng nghe, chú ý theo dõi bài giảng của giảng viên rất nghiêm túc, hầu như các bạn không làm việc riêng, hăng hái giơ tay xung phong tham gia phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng bài cùng giảng viên, đặc điểm này ít có ở các lớp TCLLCT- Hành chính khác. Trong những giờ thảo luận kiến thức thực tế từ cơ sở, học viên lớp K78 rất nhiệt tình và hăng hái, đưa ra những thực trạng, đề xuất giải pháp rất thực tế, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn tại địa phương, cơ sở… từ đó tạo nên không khí lớp học rất sôi động và không kém chất lượng kiến thức thu thập được, kết quả thi hết môn ở các học phần luôn đạt được số điểm cao.

 

2.   Một tinh thần xung kích khi tham gia các phong trào

 

Ngoài ấn tượng của tôi về tinh thần và kết quả học tập nghiêm túc, sôi nổi của lớp K78, còn là một sự cố gắng không nhỏ khi các bạn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào do Trường Chính trị phát động.

Tháng 3 là tháng đặc thù của thanh niên, vì vậy nhiệm vụ học tập và làm công tác chuyên môn của các thành viên lớp K78 càng nặng nề, vì ngoài nhiệm vụ chính là học tập trung tại trường, các bạn vẫn phải nhận nhiệm vụ trong Tháng Thanh niên tại địa phương, đơn vị của mình, đó là những nhiệm vụ phải phối hợp và thực hiện quan trọng như nhau, không thể lơ là bất kì công việc nào.

Tôi còn nhớ dịp kỉ niệm ngày 26/3, một ngày ý nghĩa trọng đại của Đoàn, với những chương trình dày đặc ở cơ sở. Tuy nhiên vào thời điểm đó, các bạn K78 phải chuẩn bị thi hết môn học phần V.3 (Nghiệp vụ Công tác Mặt trận Tổ Quốc và Đoàn thể Nhân dân ở cơ sở), đây là môn học lần đầu tiên các bạn thi vấn đáp, một hình thức thi hoàn toàn mới với áp lực về kiến thức, thời gian và cả phương pháp vấn đáp với giảng viên gác thi, tất cả những áp lực đó làm cho cả tập thể K78 rất áp lực, các bạn đã chủ động, cố gắng soạn tài liệu, đề cương và tập trung cho kì thi hết môn này. Song song với kỳ thi hết học phần trên, Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị lại tổ chức Hội thi tìm hiểu và kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh chỉ cách 2 ngày, điều này có nghĩa là các bạn K78 gặp rất nhiều khó khăn khi phải nhận nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Tôi cứ ngỡ lớp Đoàn sẽ không thể hoàn thành tốt hết những nhiệm vụ đó, vì theo chia sẻ của các bạn, thời gian quá gấp rút và tập thể lớp vẫn cố gắng tập trung vào nhiệm vụ học tập, thi hết môn là chính, chưa có thời gian để tập luyện nhiều và chuẩn bị chu đáo cho Hội thi.