3/17/2021 12:00:00 AM GMT+7

Chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 19/3/2021

TTBD - Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Sáng ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh Bình Dương.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn quan tâm đến vai trò và sứ mệnh lịch sử của thanh niên Việt Nam. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định: “Tổ chức ra thanh niên cộng sản Đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là vấn đề cần kíp mà đảng cần giải quyết”. Thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn, tháng 3 năm 1931, Trung ương Đảng đã quyết định: các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay cấp uỷ viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 là ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.


Trải qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành, kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên niên nhi đồng. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và sự tổ chức của Đoàn, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã gương cao ngọn cờ cách mạng, kiên cường, dũng cảm chiến đấu, hi sinh với tinh thần "không có gì quý hơn độc lập tự do", luôn xung kích đi đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang, đó là: truyền thống yêu nước nồng nàn,gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám nhận những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo….để hoàn thành nhiệm vụ được giao; truyền thống gắn bó đoàn kết trong Đoàn và với Thanh niên, với nhân dân; truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, quản lý, quân sự…say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn để cống hiến cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc.

 

Năm 1997, Tỉnh Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé. Thời gian này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa phát triển mạnh mẽ. Tình hình đặt ra lúc đó phải làm sao tập hợp lực lượng thanh niên, công nhân, một lực lượng lao động đông đảo, để họ có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, từ đó góp sức cùng địa phương thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tuổi trẻ Tỉnh nhà đã tập trung vào các nhiệm vụ chính trị như: đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên nói chung, thanh niên công nhân nói riêng, bắt đầu quan tâm công tác đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ trong tỉnh để cùng góp phần với các ngành chức năng tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phát huy, đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phát huy, đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Từ những hoạt động đa dạng và không ngừng đổi mới, công tác Đoàn, Hội, Đội của Tỉnh Bình Dương đã đạt được kết quả nổi bật: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội vinh dự nhận huân chương lao động hạng Nhì; Hội Sinh viên Việt Nam vinh dự nhận huân chương lao động hạng Ba. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Đồng Đội tỉnh vinh dự nhận được cờ thi đua xuất sắc trong công tác liên tục nhiều năm liền của TW và các bằng khen, cờ thi đua cao quý của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và Liên hoan gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ

 

90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đợt kỷ niệm có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với đoàn viên, thanh niên và các lớp cán bộ Đoàn cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng. Chính bởi ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ tháng 6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã bắt đầu xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình cho các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), để đảm bảo các hoạt động được diễn ra thiết thực và chu đáo. Đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn cho 20 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có kế hoạch ý nghĩa và thiết thực phù hợp đặc thù từng đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động kỷ niệm đã được cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện sôi nổi, bắt đầu là vào ngày 16/10/2003, Tất cả các cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh đã ra quân thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Đặc biệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và trong không khí sôi nổi của những ngày Tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương trang trọng tổ chức chương trình chương trình Gặp mặt Thường trực Tỉnh Đoàn Sông Bé – Bình Dương qua các thời kỳ, chủ đề “Tự hào người cán bộ Đoàn”Chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được diễn ra vào ngày 18 - 19/3, với các nội dung chính như sau:

 

1. Chương trình Gặp mặt Thường trực Tỉnh Đoàn Sông Bé – Bình Dương qua các thời kỳ, chủ đề “Tự hào người cán bộ Đoàn”: 14h00 ngày 18/3/2021 tại khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

 

2. Lễ Viếng nghĩa trang liệt sỹ: 06h30 ngày 19/3/2021 tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Dương.

 

3. Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 09h00 ngày 19/3/2021Tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh với các nội dung chính: Triển lãm và Chương trình sân khấu hóa ôn truyền thống “Tự hào 90 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Phát biểu ôn truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xem phóng sự “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sông Bé – Bình Dương qua các thời kỳ”; Phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao bức trướng của Tỉnh ủy; Tri ân Thường trực Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ; Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 75 đồng chí; Trao tặng Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 18 tập thể, 82 cá nhân và trao khen thưởng của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

 

Được biết, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ thực hiện tái bản quyển Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930 - 1975 và phát hành quyển Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1976 - 2020 trong tháng 3 năm 2021.

 

 

 

Minh Hằng, Ngọc Châu

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Trưởng ban)
Trần Thị Diễm Trinh (Phó ban TT)
Phạm Quang Trí (Phó Ban)
Lượt truy cập: 26570462
Hôm nay: 10563
Đang online: 56
Về đầu trang