10/3/2022 12:00:00 AM GMT+7

Bồi dưỡng thanh thiếu niên trở thành những công dân thông minh của thành phố thông minh Bình Dương

TTBD - Sáng ngày 3/10/2022, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ mới.

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trao bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ; 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày hội lớn của tuổi trẻ Tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý cùng 290 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên thanh niên trong Tỉnh vể dự Đại hội và qua các đồng chí, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong toàn Tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và định hướng của Trung ương Đoàn để triển khai, thực hiện tốt nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục của Đoàn tiếp tục đổi mới về nội dung, với nhiều phương thức đa dạng phù hợp với thanh niên và ngày càng đi vào chiều sâu. Qua triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên con đường học tập và rèn luyện, góp phần hình thành lực lượng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp.


Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên và các chương trình đồng hành với thanh niên được cụ thể hóa, phù hợp với đặc điểm và đặc thù từng đối tượng thanh niên đã khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên Bình Dương và mang lại hiệu quả thiết thực.


Đặc biệt, với việc triển khai thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương trong hai giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025, các cấp bộ Đoàn đã tạo được một bước đột phá, xung kích trên mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên xa quê mang hiệu ứng xã hội tốt đẹp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Trong 03 năm gần đây, trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát và những diễn biến phức tạp tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong Tỉnh đã triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh niên, các sáng kiến vì cộng đồng đạt nhiều kết quả tích cực, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong thanh thiếu nhi và người dân.


Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên, hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên Tỉnh. 
Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng hơn; chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; số lượng đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng, nhiều cán bộ Đoàn trưởng thành trở thành nguồn cán bộ trẻ của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.


Chính những thành tích nổi trội đó đã góp phần đưa công tác Đoàn và 
phong trào thanh, thiếu nhi của Tỉnh được Trung ương Đoàn đánh giá cao, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Đoàn thanh niên cả nước.
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN Tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã phấn đấu, cống hiến với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ để đạt được những kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ qua và tin tường rằng đây sẽ là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ Bình Dương phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục gặt hái được những thành công trong nhiệm kỳ tới.


Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Bên cạnh những thành tích, ưu điểm và tiến bộ, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong hoạt động của các cấp bộ Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh. Đó là: việc giáo dục lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thanh niên chưa thật sâu sắc; Một số phong trào thanh niên chưa thật sự đi vào chiều sâu, thiếu tính bền vững, chưa chú ý nhiều đến nhu cầu thiết thân của từng đối tượng thanh niên để xây dựng phong trào, từ đó chưa thu hút được nhiều đoàn viên và thanh niên tham gia thường xuyên, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, tinh thần xung kích và sức sáng tạo của một bộ phận thanh niên; Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra; Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư còn hạn chế; Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn tuy có được nâng lên nhưng chưa đồng bộ; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách kế thừa còn hụt hẫng.


Những hạn chế, nhược điểm trên đang đòi hỏi Đoàn thanh niên các cấp và mỗi cán bộ Đoàn phải trăn trở nhiều hơn và quyết tâm cao hơn để tìm ra những giải pháp phù hợp, sát thực tế và hiệu quả hơn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của phong trào thanh niên Bình Dương trong thời kỳ mới.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đinh hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X trình tại Đại hội lần này đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và các định hướng của Trung ương Đoàn. Tôi đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Tại Đại hội này, tôi xin trao đổi một số nội dung trọng tâm và gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết định thực hiện trong thời gian tới.


Một là, phải thường xuyên coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn cần đổi mới, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, học tập phù hợp với từng đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên xa quê, không ngừng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, xây dựng cho thanh niên tình yêu quê hương, đất nước, sống có mục đích, lý tưởng, có ước mơ, hoài bão, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu và nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tới.


Bình Dương đang phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Để xây dựng được một thành phố thông minh, ngoài những yêu cầu cơ bản về cơ sở hạ tầng, thiết bị thông minh phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập và sinh hoạt của người dân thì vấn đề chính yếu là phải xây dựng được những công dân thông minh. Yêu cầu đặt ra cho tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ tỉnh nhà là phải có những phong trào hành động thực cụ thể, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào những phần việc thích hợp, nhất là phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành hữu quan trong việc giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên trở thành những công dân trẻ thông minh của thành phố thông minh tỉnh Bình Dương trong tương lai.


Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ động của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, xây dựng vùng đổi mới sáng tạo.


Hai là, cần nâng cao chất lượng các phòng trào hành động của Đoàn và các chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên. 
Dưới sự tác động của xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ số, tình hình thanh niên trong những năm tới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc cả về số lượng và chất lượng. Thực tiễn này đòi hỏi các phong trào hành động của Đoàn phải đổi mới để thích ứng với nhu cầu của bộ phận lớn thanh niên trong tỉnh. Điều mang tính tất yếu là chỉ khi nào tổ chức tốt cho thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng của Nhân dân, đồng thời gắn với giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên thì tổ chức Đoàn mới thực sự là người bạn đáng tin cậy và đồng hành cùng thanh niên, hoạt động của tổ chức Đoàn mới có sức cuốn hút và động viên được đông đảo đoàn viên và các tầng lớp thanh niên tiếp tục tham gia.


Các phong trào hành động cách mạng, các mô hình hoạt động của Đoàn phải có những nét đặc trưng riêng, bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nói chung và của thanh niên nói riêng, gắn với những nhu cầu thanh niên Bình Dương đang bức xúc và đang quan tâm. Hoạt động của Đoàn phải gắn với đời sống nhân dân, đời sống kinh tế - chính trị của tỉnh.


Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. 
Trong thời gian tới để khẳng định được vị thế, vai trò của mình và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, hiệu quả, sát thực tế; tập trung hướng mạnh về cơ sở, thiết kế và tổ chức các phong trào hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên và từng địa bàn thanh niên sinh sống để tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Thưa các đồng chí!


Đặc điểm lớn của Bình Dương hiện nay và trong thời gian tới là số lượng thanh niên ngoài tỉnh đến sinh sống, lao động và học tập ngày càng nhiều hơn; thanh niên làm việc trong các khu vực công nghiệp, dịch vụ và sinh sống ở đô thị, các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà trọ ngày càng tăng. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn cần hết sức chú ý đến lực lượng thanh niên này, phải nắm chắc và tổ chức các phong trào hoạt động, các mô hình tập hợp, đoàn kết rộng rãi và có hiệu quả hơn nữa trong thanh niên công nhân, nhất là những mô hình hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó cần chú trọng tới thanh niên sinh viên, học sinh, thanh niên đô thị, … vì đây là lực lượng to lớn, là nguồn nhân lực rất quan trọng của Bình Dương trong hiện tại cũng như tương lai.


Bốn là, cần thường xuyên xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động để xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh viên và là đội dự bị tin cậy của Đảng. Các cấp bộ Đoàn phải luôn quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào của Đoàn và của Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên. Đội ngũ cán bộ Đoàn phải chủ động, tự giác, tích cực, không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những thủ lĩnh thanh niên có “tâm” và có “tầm”, có tác phong quần chúng, đủ sức quy tụ và truyền cảm hứng cho thanh niên nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo trong lao động và học tập, tiến tới làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Dương thời kỳ mới”.


Tổ chức Đoàn cần quan tâm và chủ động hơn nữa trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển, chuẩn bị nguồn cán bộ Đoàn kế cận; rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, trưởng thành có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.


Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Đảng ta luôn xác định, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Đường lối công tác vận động thanh niên của Đảng một mặt khẳng định thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Mặt khác, đặt trách nhiệm to lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.


Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo trực tiếp công tác thanh niên, lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác thanh niên, tin tưởng ở thanh niên, giao nhiệm vụ và chăm lo hơn nữa cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên hăng hái và tự tin hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.


Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Đại hội còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu Ban chấp hành tỉnh Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Đoàn Đại biểu dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tôi đề nghị các đại biểu đại hội, trên cơ sở tiêu chuẩn và cơ cấu, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, có phẩm chất năng lực, có uy tín cao trong thanh niên để bầu vào Ban Chấp hành tỉnh Đoàn nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, đưa phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa; đồng thời bầu những đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội Đoàn toàn quốc.


Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương trong những năm qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí trong thời gian tới.


Các đồng chí thân mến!


Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, nhiệt huyết và sự sáng tạo của mình, tuổi trẻ Bình Dương hôm nay sẽ trưởng thành nhanh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh sẽ có những bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một vùng đất anh hùng trong chiến đấu, năng động, hiệu quả trong phát triển và hội nhập hôm nay và trong tương lai.


Với niềm tin sâu sắc ấy, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQ tỉnh, tôi xin kính chúc Đồng chí Nguyễn Minh Triết, các vị khách quý và các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc tuổi trẻ Bình Dương luôn vững bước tiến lên lập nên những kỳ tích mới. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.


Xin trân trọng cảm ơn!


Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Trong đại hội hôm nay, thay mặt Ban Chấp h
ành đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng trao tặng tuổi trẻ Bình Dương bức trướng với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”. Đây cũng chính là mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Bình Dương đặt ra cho tổ chức Đoàn tỉnh nhà và tin tưởng các đồng chí sẽ thực hiện thành công.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ghi nhận  

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 37738839
Hôm nay: 6235
Đang online: 63
Về đầu trang