7/31/2022 12:00:00 AM GMT+7

Bình Dương: Đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành đúng tiến độ đại hội đoàn cấp huyện và đoàn tương đương

TTBD - Tính đến ngày 31/7/2022, 20/20 đơn vị Đoàn cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Bình Dương đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 (đạt 100%).

Ngay từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; lựa chọn chỉ đạo 01 cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội điểm cấp Trung ương, 08 đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, 456/456 cơ sở Đoàn hoàn thành Đại hội cấp xã và tương đương đúng tiến độ, có 2 đơn vị Đại hội điểm cấp huyện, 04 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Tại Đại hội cấp huyện và tương đương đã bầu được 243 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Dĩ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Phát huy tinh thần tập trung, dân chủ việc bầu Ban Chấp hành, Bí thư trực tiếp tại Đại hội, các chức danh trong Ban. Chấp hành và đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên diễn ra đúng quy định. Công tác ứng cử, đề cử tại Đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của Đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực công tác, uy tín cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cùng cấp và Đoàn cấp trên, qua đó phát huy trách nhiệm, trí tuệ và đồng thuận của đại biểu.

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Tân Uyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bến Cát lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

  

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bàu Bàng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bắc Tân Uyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Kết quả Đại hội đoàn cấp huyện đã bầu 20 đồng chí giữ chức danh Bí thư, có 04 đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội, 31 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư, 134 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 437 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 99 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022-207, trong đó số lượng nữ tham gia Ban Thường vụ, Ban chấp hành là 49 đồng chí gồm các khối (Khối địa bàn dân cư; khối cơ quan hành chính sự nghiệp; khối trường học; khối lực lượng vũ trang; khối doanh nghiệp). Độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc đạt 30,02 tuổi đảm bảo quy định của Điều lệ Đoàn.

 

 

Răa mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh ra mắt Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã triển khai, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi. Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

 


Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Song song với việc triển khai Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chủ động tổ chức triển khai các bước công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI một cách nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành bài bản, qua các bước lấy ý kiến góp ý, đề xuất và hiến kế của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi toàn tỉnh; đồng thời tranh thủ ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành chuyên môn. Đề án nhân sự; quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ mới, trình Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các đơn vị thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan, triển lãm ảnh, sản phẩm khởi nghiệp, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, báo, đài tại địa phương, đơn vị, đặc biệt triển lãm ứng dụng công nghệ số, triển lãm 3D, ứng dụng công nghệ điểm danh đại biểu tham dự,…


Điểm mới trong công tác tuyên truyền Đại hội lần này là các đơn vị đã ứng dụng công nghệ số (quét mã QR xem văn kiện, quét mã QR điểm danh đại biểu), đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, xây dựng bộ nhận diện truyền thông (ảnh bìa, khung ảnh đại diện) tạo sự mới mẻ, sáng tạo trực quan sinh động trước và trong đại hội.

 


Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024


Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội của các đơn vị đều bám sát hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo; quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn; phát huy tính dân chủ, trí tuệ của ban chấp hành. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, bám sát tình hình thực tế.

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

 

Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại học Thuỷ Lợi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024


Có thể nói, thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và đoàn tương đương cho thấy sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị và đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để Tỉnh đoàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2022.

 

CTV Anh Thư (KD)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 36162874
Hôm nay: 10578
Đang online: 93
Về đầu trang