10/7/2020 12:00:00 AM GMT+7

Bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, UVDK BCH TƯ Đảng, Bí Thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 01 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đồng chí Võ Văn Thưởng, UVDK Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chi Minh đã có bài phát biểu tham luân quan trọng, với Chủ đề: "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

                                                                                                                Hà Nội, ngày 13  tháng 01 năm 2011

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,


Kính thưa Đại hội và các đồng chí đại biểu khách quý!

 

Thời gian qua, với niềm phấn khởi và ý thức trách nhiệm cao, tuổi trẻ cả nước đã luôn quan tâm theo dõi quá trình chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng đối với thế hệ trẻ đã được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đó là: “Tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Sự khẳng định này đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của thế hệ trẻ ngày nay.


Kính thưa Đại hội!


Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến nay, được sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã thực sự có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Hai phong trào hành động cách mạng “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đi vào cuộc sống, từng bước phát triển; vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên; Các phong trào thanh niên tình nguyện, các chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Vì biên cương tổ quốc”, “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, giữ gìn trật tự an toàn và xây dựng văn hoá giao thông, xây nhà bán trú dân nuôi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… đã để lại dấu ấn sâu đậm, được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới biết phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, của các thế hệ cha anh, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khó, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm đưa đất nước vươn lên.


Trên nền của những hoạt động phong trào đa dạng, Đoàn đã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đã phát hiện, bình chọn, biểu dương và nhân rộng hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; từng bước làm chuyển biến nhận thức, nâng cao giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên với đất nước. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi ngày càng được mở rộng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn và Hội đã tạo ra sự đa dạng trong hoạt động thực tiễn và môi trường hiệu quả để tập hợp thanh niên; đã tham mưu cho Nhà nước ban hành nhiều chính sách chăm lo cho thanh niên trong việc học, việc làm, vui chơi giải trí. Số lượng đoàn viên phát triển hàng năm, số lượng đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng ngày càng tăng, tính riêng trong năm 2010 số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng tăng gấp hai lần so với năm 2005. Đó là kết quả quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và sự trưởng thành của bản thân thanh niên.

 


Đ/c Võ Văn Thưởng, UVDK BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại Hội lần thứ XI của Đảng


Kính thưa Đại hội!


Mục tiêu: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” mà dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có thanh niên với tư cách là “lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây sẽ là cơ hội to lớn nhưng cũng là thách thức của thanh niên. Để thanh niên thực hiện tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ ấy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước mong muốn và trân trọng đề nghị Đảng lãnh đạo và tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt những giải pháp sau:


Một là, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phát huy tính tự giác và khả năng sáng tạo của thanh niên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, là những người có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; tổ chức cho các điển hình gặp gỡ, giao lưu, cùng trao đổi với các thanh niên khác, để truyền đi cảm hứng phấn đấu không ngừng, luôn vươn lên khẳng định mình, không ngừng sáng tạo cùng tạo dựng tương lai, thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

 

Hai là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức có hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, góp phần hỗ trợ thanh niên phát triển trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí, chuẩn bị những kỹ năng xã hội cần thiết; tổ chức tốt các phong trào thi đua cổ vũ, động viên, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; năng lực hội nhập; năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nỗ lực vun trồng để hình thành những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sỹ quan trẻ giỏi…., sẽ đóng vai trò đầu tàu để thúc đẩy đông đảo thanh niên hành động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020.


Ba là, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng hàng hoá và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần tích cực trong cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện an sinh xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, trong đó có các đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp. Tích cực nghiên cứu tham mưu Nhà nước ban hành các chính sách cụ thể để phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, trước mắt là chính sách thu hút thanh niên tham gia xây dựng các đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp; chính sách khuyến khích trí thức trẻ tham gia công tác ở các vùng khó khăn; chính sách tài năng trẻ, chính sách cho thanh niên tình nguyện và thanh niên xung phong trong điều kiện mới.


Bốn là, quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Kính thưa Đại hội!


Cuối cùng, tôi xin phép thay mặt Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự trung thành tuyệt đối và niềm tin tưởng không lay chuyển vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; cùng với niềm phấn khởi của Năm Thanh niên – 2011, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước sẽ quyết tâm hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.


Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu.


Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


Nguồn:doanthanhnien.vn (TL) 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 50471059
Hôm nay: 3267
Đang online: 34
Về đầu trang