Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 4/2021

TTBD - Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 04/2021.

Đề cương, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TTBD - Ban Biên tập trân trọng gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên Đề cương, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tài liệu sinh hoạt Chi Hội Thanh niên công nhân Tháng 7/2018

TTBD - Trân trọng gửi đến các bạn Hội viên, thanh niên Tài liệu Sinh hoạt Chi Hội Thanh niên công nhân Tháng 7/2018.

Tài liệu sinh hoạt Chi hội tháng 03/2015

Tài liệu sinh hoạt Chi hội tháng 02/2015

Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Trưởng ban)
Trần Thị Diễm Trinh (Phó ban TT)
Phạm Quang Trí (Phó Ban)
Lượt truy cập: 26569853
Hôm nay: 9954
Đang online: 63
Về đầu trang